Li Congreso li’ ta Estado, jech te la jyak’beik svunal ti j-ach’ –jabteeltik ta jujun jteklumetik xchi’uk ti yu’un la xch’akik lok’el jset’ yosilike

Li Congreso li’ ta Estado, jech te la jyak’beik svunal ti j-ach’ –jabteeltik ta jujun jteklumetik xchi’uk ti yu’un la xch’akik lok’el jset’ yosilike

6 mayo, 2024 Desactivado Por NER

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas ta sk’ak’alil lajuneb xcha’vinik ta yual abril ta sja’bilal 2024. Li Sexagésima Octava Legislatura te chapaj yu’unik ti jech te la sk’an li Comisión de Gobernación xchi’uk li Puntos Constitucionales ti ja’ te la jyakbeik tabtel ta regidora li Mileidi Vázquez Coronel ti ja’ ta sk’el batel ti batelal ta Partido Movimiento Ciudadano ti ja’ ko’ol ta x-abtejik batel xchi’uk li j-abtel jpatan te ta Berriozábal, Chiapas.

Te ta tso’bajele te la slo’iltaik xchi’uk jech te chapij yu’unik ti ja’ik k’ucha’al li’ike:

Jech la sk’an lok’ ta yabtel jayibuk k’ak’a li Anayeli Reyes Clemente ti ja’ to’ox me sindica te ta jabtel jpatan ta Cintalalpa de Figueroa, Chiapas. Ja’ te och komel ta k’exolil li sindica Silvia Morales Lázaro.

Te chapaj yu’unik ti ta stojol ti j-abtel jpatan te ta Tuxtla Gutiérrez Chiapas, ti yu’un ta xch’ak lok’el set yosil yu’un ta sk’elanbe li Patronato del Honorable Cuerpo de Bomberos de Tuxtla, asociación civil, ti ja’ te oy ta Sur Oriente sin número del Fraccionamiento La Salle, ti taje jech te k’opoj li diputado Felipe Granda Pastrana ti jech la jyal ti yu’un lek ti va jech k’ot ta chapele.

Jech te chapa yu’unik xtok stojolal li j-abtel jpatan ta Trinitaria, Chiapas, ti yu’un ta xcha’ lok’el jset yosilal yu’uh jech te ta sk’elanbe stojolal li Secretaría de Educación Pública yu’un ja’ te ta smeltsan snail ach’ chanobil vun ti ja’ ach’ clave de un Centro de Atención Múltiple Laboral (CAM) del subsistema federalizado, te oy ta el barrio Los Ocotes.

Te la jyakbeik li j-abtel jpatan ta Tila, Chiapas, yu¡un jech te la stup beik tao tol ti ja’ oy balunlajuneb ta kot carro ti yu’un ti te sokemike, jech te k’opoj li diputado Felipe Granda Pastrana.

Ja’ jech xtok, li lMesa Directiva te la jyak’ik ta ojtikinel lik vun xchi’uk te la jyak’ik batel ta comisiones parlamentarias yo’ jech te x-och ta k’elbel ya’yejal ti ja’ik li’ike:

Li Victoria Cecilia Flores Pérez secretaria general de gobierno te la jyak’ tal jlik vun ti ja’ ya’yejal ti jun iniciativa de decreto ti yu’un sk’an ach’ubtasbel li Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas.

Ti la jyak’ tal jlik vun xtok li Victoria Cecilia Flores Pérez secretaria general de gobierno ti yu’u sk’an ta xich’ k’elbel sk’oplal ti yu’un sk’an ach’ubtasel xchi’uk sk’an ch’ayuk batel ti k’u x-elan ta spasik li Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado li’ ta Chiapas.

Te yak’oj batel svun xtok li j-abtel jpatan ta San Cristóbal de las Casas, Chiapas, jech ta xal ti ja’ la slo’ilal ti yu’un ts sk’an chlok’ ta yabtel jayibuk k’ak’al li Silvia Esther Argüello García, ti ja’ sbakibal regidora to’oxe.

Te ta slajeb k’op xae, jech te k’opojik li diputados:

Floralma Gómez Santiz ta Partido Verde ti ja’ slo’ial ti : “En el marco del 30 de abril”; Andrea Morales Morales ta partido PT ja’ slo’ial ti. “Día del Niño”; Carlos Morelos Rodríguez ta partido PT ja’ slo’ial ti: “Día del Trabajo”; Raúl Eduardo Bonifaz Moedano ta partido Morena ja’ slo’ial ti: “Chiapas campañas electorales apegadas a derecho”.